Sidec vernieuwt website voor eindklanten

WWW.SIDEC.BE is in een volledig nieuw kleurtje gezet.

Met deze site wil Sidec eindgebruikers maximaal informeren over de mogelijkheden en toepassingen van haar systemen.

Eindklanten kunnen ook een plaatserslijst met mogelijke plaatsers in hun regio van de verschillende sytemen bekomen.